שירותים

לקוחות

קהל לקוחותינו בא מתעשיות המזון, רכב, רפואה ותחומי יצור שונים נוספים אנו עובדים בצמוד למהנדסים ובהתאם לצרכי הלקוח והפרוייקט.

חריטה

חריטה עד 500 מ"מ קרוב לתפסנית, אורך חריטה מקסימלי 1 מטר, קוטר חריטה מקסימלי בין עוקצים הוא 300 מ"מ. 

ניקוי חול לחלקים קטנים

שירות עזר בסדנא הכולל התזת אלומניום אוקסיד כתהליך מכין שטח לצביעה, ציפוי וכיוצא בזה.

ריתוך ארגון

בבית המלאכה ניתן לרתך בארגון את מרבית סוגי החומרים (בעיקר תיקון שבר, מילוי וריתוכים קטנים)

עיבוד שבבי

כירסום עד 800 מ"מ אורך. חריטה עד 500 מ"מ קרוב לתפסנית, אורך חריטה מקסימלי 1 מטר, קוטר חריטה מקסימלי בין עוקצים הוא 300 מ"מ. 

כרסום

כירסום עד 800 מ"מ אורך. 

ביכולתנו לבצע חריצי שגם, שיני הזחה, גלגלי שיניים וכרסום בחלוקה.